Rychlé odkazy

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu
29.09.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015- místní poplatek za provoz a odstraňování komunálních odpadů
23.02.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bohuslavice nad Vláří

16.02.2016
Vyhláška komunitní kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veř. zeleně

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

kterou se stanoví systém komunitního kompostování

a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově

veřejné zeleně na území obce

22.07.2015
Vyhláška

Obecně závazná vyhláška obce Bohuslavice nad Vláří č. 1/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

22.07.2015
Krizový plán obce Bohuslavice nad Vláří
22.02.2014
Směrnice dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
10.05.2012
Směrnice pro vyplácení příspěvku na narozené dítě
10.05.2012