Rychlé odkazy

Uzemní plán

Podpora Zlínského kraje na projekt - Územní plán Bohuslavice nad Vláří

Územní plán obce Bohuslavice nad Vláří

 

V období od července 2015 do listopadu 2016 zrealizovala obec Bohuslavice nad Vláří projekt „Územní plán Bohuslavice nad Vláří“. Územní plán zahrnuje celé správní území obce Bohuslavice nad Vláří. Je zpracován digitálně v měřítku katastrální mapy.

Obec obdržela na realizaci projektu podporu od Zlínského kraje – Smlouva o poskytnutí podpory č. D/1524/2015/STR- ve výši 59.000,- Kč tj. 49,58 % celkových skutečných způsobilých výdajů projektu.

 

 

 

 

23.11.2016
Územní plán - návrh
23.11.2015
Hlavní výkres - Bohuslavice nad Vláří
23.11.2015
Výzva k předložení nabídky na zpracování dokumentace "Územní plán Bohuslavice nad Vláří"
05.03.2015
Výzva - územní plán obce

Vážení občané, na základě zpracování nového územního plánu obce Bohuslavice nad Vláří Vás žádáme o připomínky a návrhy k tvorbě územního plánu obce (nové stavební místa v obci, nové komunikace, průmyslové zóny, zóny oddychu- sportovní využití, kulturní využití, sociální bydlení (mladí, senioři).

 

Děkujeme za Vaši spolupráci.

21.01.2015
Zadání Územního plánu obce Bohuslavice nad Vláří
21.01.2015
Veřejná vyhláška ÚP obce Bohuslavice nad Vláří
21.01.2015