Rychlé odkazy

Kontakt

 • Obec Bohuslavice nad Vláří
  Bohuslavice nad Vláří 62
  763 21 Slavičín
  tel./fax: 577 341 023
  info@bohuslavicenadvlari.cz
  IČO: 70910731

Tělovýchovná Jednota Sokol [Spolky]

« Zpět

První pokusy o organizovanou tělesnou výchovu v Bohuslavicích nad Vláří sahají do období mezi světovými válkami. Již v roce 1931 se členové Čtenářské besedy Přemysl snažili o založení „tělocvičnosportovního odboru“ a o pravidelná tělesná cvičení. Více sportovat se začalo až v období druhé světové války, kdy se hrával především fotbal. Fotbalové hřiště bylo vybudováno nejdříve v Dolním konci na levé straně mostu, v prostoru mezi řekou a železniční tratí. Vítaným zpestřením na konci druhé světové války byl pro obyvatele obce zajisté fotbalový zápas odehraný mezi místními a vídeňskými fotbalisty, který zorganizoval Ludvík Konečný tehdy působící coby číšník ve Vídni.

Poměrně velký rozvoj organizovaného sportování začíná v roce 1949 založením organizace Československého svazu mládeže. Členové organizace obnovili menší volejbalové a fotbalové školní hřiště na Horní Obecnici (nyní Janáčkova zahrádka u horního mostu), které bylo postaveno pro potřeby zdejší školy v roce 1946, a vybudovali další hřiště naproti panelárny. Po navezení kamení, škváry a zabudování fotbalových branek se začalo s hraním přátelských fotbalových zápasů s fotbalovými týmy z okolních vesnic. Těchto přátelských zápasů odehráli místní nadšenci v roce 1949 celkem sedm První zápas odehraný na cizím hřišti zůstal v paměti hlavních aktérů do dnešní doby zřejmě i kvůli vysoké prohře, hrálo se v Šanově a bohuslavičtí mládežníci dostali tehdy 18 branek. Kromě Šanova se zápasy odehrávaly také v Jestřabí, Rudimově i dalších okolních vesnicích.

16. února 1951 byl v rámci organizace ČSM založen sokolský kroužek, do kterého se přihlásilo 15 členů. Vedoucím kroužku se stal Miroslav Frajt, sportovním referentem Alois Šmotek. V rámci sokolského kroužku byly založeny tři sportovní oddíly: fotbalový, hokejový a volejbalový. Vedoucím fotbalového a hokejového oddílu byl Josef Hnilo, volejbalový oddíl vedl Jaroslav Haluzík. Hokejový oddíl svého času dokonce vyhrál okresní přebor valašskoklobouckého okresu a postoupil do kola krajského, volejbalový oddíl hrával pouze přátelská utkání s okolními vesnicemi na školním hřišti. V rámci sokolského kroužku jeho členové plnili i Tyršův odznak zdatnosti.

S odstupem času se však začalo v obci uvažovat o založení samostatné sokolské jednoty. Myšlenka byla realizována již v roce 1953. Tehdy byla založena tělovýchovná jednota s názvem Dobrovolná sportovní organizace Sokol Bohuslavice nad Vláří. Prvním předsedou se stal Karel Dřímal st., jednatelem Stanislav Šíma a pokladníkem František Bařinka. Činnost organizace byla od počátku zaměřená především na rozvoj fotbalu, a proto se od jejího založení usilovalo o vybudování vhodného hřiště. Záměr se podařilo realizovat vybudováním hřiště Na Rybníku, které je k dispozici hráčům kopané dodnes.

Fotbalový oddíl však nebyl jediným, který pod hlavičkou Sokola rozvíjel svoji činnost. V letech 1955-1956  v Bohuslavicích fungoval i šachový oddíl, který měl 10 členů a jeho vedoucím byl Jaroslav Němec. Oddíl se zúčastňoval mistrovských soutěží, hrávalo se na osmi šachovnicích a jako herna sloužil sál pohostinství U Kantnerů.

Pod hlavičkou Sokola probíhal i nácvik na první a druhou spartakiádu. Na první z nich nacvičovalo 18 cvičenců, členů Sokola a ČSM. Na nově vybudovaném místním fotbalovém hřišti potom proběhlo v roce 1955 dokonce i Okresní kolo spartakiády sokolských jednot s účastí 15 místních sportovců, krajského kola ve Zlíně se zúčastnilo12 cvičenců a na celostátní spartakiádě v Praze cvičili tři cvičenci. Jistě není bez zajímavosti, že Okresní kolo spartakiády bylo doprovázeno bohatým doprovodným programem. Gymnasté ze Slavičína tehdy předvedli cvičení v prostných, na koni na šíř a bradlech, byly zorganizovány také soutěže v překážkovém běhu, odbíjené, skoku do dálky a hodu granátem.

Vedle sportovní činnosti je nedílnou součástí života organizace i činnost kulturní a společenská, především se jedná o organizování fotbalových turnajů, Vesnického fotbalového turnaje, tanečních zábav, v poslední době hlavně „velikonoční“. Nezastupitelné místo v historii spolku mělo po dobu 35 let pořádání Kácení máje až do přelomu osmdesátých a devadesátých let, kdy se jako pořadatelé této akce začaly střídat všechny spolky v obci.

Tělovýchovná jednota Sokol je v současné době nejpočetnější organizací v obci. Jejích 90 členů řídí sedmičlenný výbor ve složení: předseda Josef Kovařík, místopředseda Stanislav Urbaník, jednatel Karel Janáček, pokladník Daniel Maňas, hospodář Jaroslav Urbaník st., členové výboru Jaroslav Urbaník ml. a Josef Kovařík. Vedle družstva mužů hraje mistrovské zápasy i družstvo žáků, které bylo obnoveno v roce 2011.

Oficiální stránky TJ Sokol Bohuslavice nad Vláří.