Rychlé odkazy

Kontakt

 • Obec Bohuslavice nad Vláří
  Bohuslavice nad Vláří 62
  763 21 Slavičín
  tel./fax: 577 341 023
  info@bohuslavicenadvlari.cz
  IČO: 70910731

Sbor dobrovolných hasičů [Spolky]

« Zpět

Již více než sto let je život obce spojen s činností druhého nejstaršího spolku v obci, kterým je spolek hasičů. Podnětem k jeho založení byl s největší pravděpodobností rozsáhlý požár jednoho z rodinných domků, kdy k  hašení chyběla potřebná technika a hasilo se jenom pomocí věder. K hašení požáru sice přijely hasičské sbory ze Slavičína a Divnic, avšak na hašení požáru už bylo pozdě.

 

Iniciátorem založení spolku byl ředitel školy Karel Kratochvíl, a tak díky jeho aktivitě vstoupil už v únoru 1909 do života obce dobrovolný hasičský sbor, jehož prvním velitelem se stal František Žalek. Činnost spolku byla od samého počátku zaměřena jak na prevenci a likvidaci požárů, tak na pomoc při živelních pohromách, zejména při opakujících se povodních. Nejstarší písemně zdokumentovaná pomoc hasičů při velké povodni se vztahuje k roku 1910, kdy se 6. září řeka velmi rozvodnila a zvuk hasičské trubky oznamoval obyvatelům, že situace je velmi vážná. Povodně bohužel nejsou minulostí, a proto i tato pomoc je součástí činnosti i v současnosti.

Mimo hlavního poslání je spolkem rozvíjena i činnost kulturní a společenská. Hasiči byli a jsou i v dnešní době organizátory celé řady akcí. Především se jedná o pořádání tanečních zábav ‒ hodových, končinových, velikonočních, hasičských plesů, fašankových průvodů či tuzemských i zahraničních zájezdů.

Nejstarší bohuslavičtí hasiči nám zanechali dědictví nejenom v podobě fungujícího spolku, ale rovněž i dědictví hmotné. Jedná se především o barokní sochu sv. Floriána a rozsáhlou výsadbu listnatých stromů Na Výpustě. Barokní socha stávala původně ve Slavičíně pod farou a zásluhou hasičského spolku byla zrestaurována a převezena do Bohuslavic a slavnostně instalována 19. června 1926. Listnaté stromy Na Výpustě vysázeli hasiči již v roce 1929 u příležitosti dvacetiletého trvání spolku. Výsadbu potom rozšířili v následujícím roce při příležitosti narozenin T. G. Masaryka a celý areál nazvali Masarykovým parkem.

I když v současné době jsou členy spolku pouze muži a žáci, v minulosti tomu tak vždy nebylo. Členkami spolku bývaly také ženy, které pracovaly jako samaritánky a stejně jako muži a žáci se zúčastňovaly soutěží v požárním sportu. Vývoj jde neustále kupředu i v rámci tohoto spolku. Postupně se zlepšuje i vybavení hasičů, kdy ruční stříkačky tažené koňmi byly nahrazeny moderní výkonnou technikou. Ve vedení spolku se postupně vystřídalo několik předsedů a velitelů. Od roku 2010 řídí činnost 50 hasičů osmičlenný výbor v následujícím složení: předseda Miroslav Bureš, velitel Jiří Gbelec a Michal Smolík, jednatel Lubomír Slovák, pokladník Oldřich Hrabina, kulturní referent Josef Bařinka, hospodář Lubomír Gášek, předseda revizní komise Josef Šebák.

Vedle dvou soutěžních družstev mužů, která se zúčastňují okrskových a pohárových soutěží v požárním sportu, funguje v obci od roku 2009 i jednotka Zásahového integrovaného systému Zlínského kraje ve složení Jiří Gbelec, Lubomír Gášek, Oldřich Hrabina, Jan Petrik, Josef Bařinka; náhradníky jsou Vlastislav Hnilo, Tomáš Fojtík, Michal Smolík a Miroslav Bureš. O velké popularitě spolku svědčí i fakt, že do jeho aktivit se během více než stoleté historie zapojilo téměř 300 členů.

 

Fotogalerie sboru dobrovolných hasičů.