Rychlé odkazy

Kontakt

 • Obec Bohuslavice nad Vláří
  Bohuslavice nad Vláří 62
  763 21 Slavičín
  tel./fax: 577 341 023
  info@bohuslavicenadvlari.cz
  IČO: 70910731

Rybáři [Spolky]

« Zpět

Rybáři z Bohuslavic nad Vláří, stejně jako včelaři, nemají v obci samostatnou organizaci, ale jsou členy Místní organizace Moravského rybářského svazu ve Slavičíně. Historie rybářského spolku sahá až do poloviny třicátých let minulého století, kdy byl založen rybářský spolek se sídlem v Bylnici, později bylo sídlo přesunuto do Valašských Klobouk (1946), nyní je sídlem organizace město Slavičín. V minulosti se rybařilo především na řece Vláře, ve které bylo možné ulovit pstruhy, štiky, úhoře, parmy, ostroretky i kapry. Ve větší míře se členové začali hlásit do spolku až po roce 1945, kdy měl spolek 30 členů, v roce 1988 už evidoval členů 416.

První rybářské závody byly uspořádány v nádrži továrníka Pivečky v roce 1946. Zásluhou předsedy spolku Břetislava Slavíka byl v letech 1969-1970 vybudován první ze slavičínských rybníků, nazvaný Slavík 1, druhý byl dokončen v roce 1992, i když první práce začaly už v roce 1986.

S rostoucím počtem rybářů přibyla ve spolku i funkce rybářského aktivisty, který se stal jakýmsi koordinátorem mezi výborem spolku a jednotlivými rybáři a byl určen pro předem danou skupinu rybářů. Prvním bohuslavickým aktivistou byl Alois Strnad, poté Josef Šmotek st., který měl na starosti místní rybáře na přelomu devadesátých let minulého století, po něm v roce 2003 funkci převzal Miroslav Mudrák z Jestřabí, který koordinuje činnost šestnácti rybářů z Bohuslavic a Jestřabí dodnes. V praxi se jedná především o organizaci brigád většinou na řece Rokytence či chovném rybníku v Rokytnici. K dalším spolkovým funkcím patří rybářská stráž. V minulosti zastávali funkci rybářské stráže i dva rybáři z naší obce, a to nejdříve Alois Strnad a poté Josef Šmotek.

V katastru naší obce se nacházejí dva rybářské revíry, a to Vlára 1 a Vlára 2. Vlára 1 je mimopstruhový revír a zahrnuje řeku Vláru od betonového jezu u vodní elektrárny až po státní hranici se Slovenskou republikou. Rybářský revír Vlára 2 je revírem pstruhovým. Tento revír zahrnuje řeku Vláru od vodní zdrže nad Bohuslavicemi (jez u elektrárny) až k pramenům Vláry se všemi jejími přítoky.

 

V roce 2003 a 2006 obrovské bouřky v okolí vyvolaly únik nežádoucích látek z čistírny odpadních vod na Říce, který následně způsobil obrovský úhyn ryb v řece Vláře. Část ryb se místní rybáři snažili zachránit tím, že je převáželi nad jez u vodní elektrárny. Největší úhyn byl zaznamenán u těchto druhů: jelec tloušť, hrouzek obecný, plotice obecná, ale také ostroretka stěhovavá, která k nám připlouvá ze slovenského Váhu a Vlára je jediná řeka na území České republiky, kde tento druh žije. V menším množství uhynuly i ouklejka pruhovaná, střevle potoční, mřenka mramorovaná, okoun říční, kapr obecný a několik kusů štiky obecné, která jediná tuto ekologickou katastrofu přežila téměř beze ztrát.

Řeka Vlára je v našem katastru pravidelně zarybňována kaprem, štikou a částečně i lipanem. Mimo tyto ryby je možné uvidět v místních vodách také tyto druhy: jelec tloušť, ostroretka stěhovavá, hrouzek obecný, plotice obecná, okoun říční, ouklejka pruhovaná, střevle potoční či mřenka mramorovaná.