Rychlé odkazy

Kontakt

 • Obec Bohuslavice nad Vláří
  Bohuslavice nad Vláří 62
  763 21 Slavičín
  tel./fax: 577 341 023
  info@bohuslavicenadvlari.cz
  IČO: 70910731

Myslivecké sdružení [Spolky]

« Zpět

Právo myslivosti se uskutečňovalo na honitbě, která měla na katastru Bohuslavic nad Vláří v období před druhou světovou válkou rozlohu 613 ha. Honitba byla zpravidla pronajímána jednotlivcům na dobu šesti let. Honební společenstvo ji například v roce 1937 pronajalo Josefu Šálovi, soudci z Bojkovic, ke konci války JUDr. Cyrilu Bařinkovi, advokátovi a statkáři z Bohuslavic.

 

Po válce se změnily poměry a v obci se projevila snaha o založení Lovecké společnosti, která by si honitbu obce pronajímala sama. Iniciátorem založení Lovecké společnosti byl Cyril Šála, který žádal 17. 7. 1946 Ministerstvo zemědělství o schválení stanov, ale ministerstvo mělo námitky a založení spolku nepovolilo. Dva roky se nedělo nic, až v roce 1948 souběžně vedle sebe vznikly dokonce dvě myslivecké společnosti. První z nich založil JUDr. Cyril Bařinka, který byl zároveň předsedou spolku, jednatelem byl Rudolf Kantner, pokladníkem Jan Daňo a hospodářem Josef Havlín. Druhou Mysliveckou společnost založil Alois Častulík, který se stal i jejím předsedou, místopředsedou potom Josef Šála a hospodářem Cyril Šála. Stanovy společnosti byly schváleny 3. prosince 1948. Postupem času první společnost zanikla a její členové přešli do společnosti Aloise Častulíka.

 

Tato myslivecká společnost byla samostatnou organizací až do roku 1979, kdy byla začleněna vedle bývalých mysliveckých společností Slavičín, Slavičín-lesy a Hrádek do Mysliveckého sdružení Slavičín. Tato integrace netrvala dlouho, v polovině devadesátých let se bohuslavičtí myslivci opět osamostatňují a znovu obnovují vlastní mysliveckou společnost. Během téměř pětašedesátileté historie myslivci vybudovali celou řadu mysliveckých zařízení – posedů, kazatelen, krmelců, postavili bunkr na asfaltové holuby pro cvičné střelby či mysliveckou chatu na Saňákově lázu.

Činnost myslivců během kalendářního roku bývá rozmanitá, jednak se jedná o činnosti přímo související s myslivostí a jednak o činnosti společenské, určené pro obyvatele obce. Pro potřeby společnosti zakoupili myslivci loveckého psa (2002), z bažantnice u Přerova dováželi a vypouštěli do volné přírody bažantí slepice a kuřata, na čtyřech polích myslivci sejí oves a sázejí topinambury určené pro zimní přikrmování zvěře. K uskladnění krmiva slouží sklad v lokalitě Na Lopatě. Pro dospělé, ale nejenom pro ně, bývají pořádány Myslivecké dny, spojené se soutěžemi ve střelbě na holuby, doprovázené hudbou pana Patky z Divnic.

 

Pro osmdesátá a devadesátá léta je charakteristické pořádání řady společenských akcí pro širokou veřejnost, ať už pro dospělé, tak i pro děti. Pro děti bylo určeno hlavně Vítání jaraOtevírání studánek v jarním období, Drakiáda spojená s dětským dnem na podzim. Otevírání studánek mělo každoročně neměnný řád, nejdříve děti rozdělené do tří skupin vyčistily za doprovodu myslivců všechny studánky na katastru obce, poté se setkaly k soutěžím a dalším hrám na myslivecké chatě.

Mysliveckou sezónu spolek završuje vždy v měsíci listopadu, prosinci a na svátek sv. Štěpána pořádáním mysliveckých honů. Jistě neuškodí malý pohled do minulosti, konkrétně do roku 2004, na nebývale úspěšný myslivecký hon, co do počtu ulovené zvěře, především divokých prasat. Na mysliveckém honu konaném 13. listopadu 2004 bylo zastřeleno 10 divokých prasat, 1 kačena, 2 srnčí, 1 bažant, 1 koroptev.

O chod organizace se stará výbor ve složení: předseda Roman Procházka, místopředseda Josef Šmotek, jednatel Antonín Zlatník, pokladník Vlastislav Hrabina a mysliveckým hospodářem je František Gbelec.

 

 

Fotogalerie mysliveckého sdružení.