Rychlé odkazy

Kontakt

 • Obec Bohuslavice nad Vláří
  Bohuslavice nad Vláří 62
  763 21 Slavičín
  tel./fax: 577 341 023
  info@bohuslavicenadvlari.cz
  IČO: 70910731

Český zahrádkářský svaz [Spolky]

« Zpět

Organizace Českého zahrádkářského svazu v Bohuslavicích byla založena 22. ledna 1967 a ve svých počátcích měla 16 členů. Jejich činnost byla již od počátku velmi rozmanitá, jednalo se jak o činnost hospodářskou, tak brigádnickou, ale i kulturní. Spolek zahrádkářů zajišťoval a dodával případným zájemcům ovocné stromky a keře, okrasné růže či sadbu brambor.

 

Od roku 1980 dostali zahrádkáři k užívání zahradu nad kulturním domem a od roku 2006 též obecní sad Na Drahách. Mezi další aktivity spolku patří soutěže o nejlepší zahrádku a předzahrádku, výstavky ovoce a zeleniny, zájezdy na výstavy Flora Olomouc a Floria ve Věžkách. Kulturní život v obci zahrádkáři obohacují o pořádání tanečních zábav, v posledních letech především zábavy hodové, v minulosti také dožínek (1967) či maškarních plesů (1981).

 

A jaké bylo složení jejich prvního výboru?
Prvním předsedou byl František Bařinka, místopředsedou Stanislav  Žalek, jednatelem Jaroslav  Kovařík, pokladníkem František Goňa, hospodářem František Slovák, revizorem František Durďák. Během let došlo k několika obměnám výboru organizace, v roce 1979 se předsedou stal Antonín Veselý, v pozdějších letech pak Petr Kovařík  a Josef Šmotek. Ve funkci hospodáře odvedl velký kus práce pan František Gášek.

 V současné době mají zahrádkáři 20 členů a od roku 2012 pracuje výbor v tomto složení: předseda Lubomír Slovák, místopředseda Josef Šmotek, jednatel Josef Bařinka, pokladník Oldřich Hrabina, revizor a kulturní referent Lubomír Gášek.


Zahrádkáři jsou nápomocni i ostatním zájemcům z řad občanů, kteří mají zájem o postřiky ovocných stromů či jiných polních a zahradních kultur, k dispozici mají další zahrádkářské nářadí především k výrobě moštů a ovocných šťáv.

Oficiální stránky zahrádkářů - www.zahradkari.cz/zo/bohuslavice.nad.vlari