Rychlé odkazy

Kontakt

 • Obec Bohuslavice nad Vláří
  Bohuslavice nad Vláří 62
  763 21 Slavičín
  tel./fax: 577 341 023
  info@bohuslavicenadvlari.cz
  IČO: 70910731

Spolky

Včelařství je činnost zabývající se chovem včel za účelem získávání včelích produktů, především medu a včelího vosku. Nezastupitelné místo má potom opylování rostlin, ovocných stromů a keřů. Tradovalo se, že se včely chovaly téměř v každém větším hospodářství. Koncem 19. století bylo na brumovském panství evidováno na 300 včelstev.

Právo myslivosti se uskutečňovalo na honitbě, která měla na katastru Bohuslavic nad Vláří v období před druhou světovou válkou rozlohu 613 ha. Honitba byla zpravidla pronajímána jednotlivcům na dobu šesti let. Honební společenstvo ji například v roce 1937 pronajalo Josefu Šálovi, soudci z Bojkovic, ke konci války JUDr. Cyrilu Bařinkovi, advokátovi a statkáři z Bohuslavic.

Již více než sto let je život obce spojen s činností druhého nejstaršího spolku v obci, kterým je spolek hasičů. Podnětem k jeho založení byl s největší pravděpodobností rozsáhlý požár jednoho z rodinných domků, kdy k  hašení chyběla potřebná technika a hasilo se jenom pomocí věder. K hašení požáru sice přijely hasičské sbory ze Slavičína a Divnic, avšak na hašení požáru už bylo pozdě.

 

Organizace Českého zahrádkářského svazu v Bohuslavicích byla založena 22. ledna 1967 a ve svých počátcích měla 16 členů. Jejich činnost byla již od počátku velmi rozmanitá, jednalo se jak o činnost hospodářskou, tak brigádnickou, ale i kulturní. Spolek zahrádkářů zajišťoval a dodával případným zájemcům ovocné stromky a keře, okrasné růže či sadbu brambor.

 

Rybáři z Bohuslavic nad Vláří, stejně jako včelaři, nemají v obci samostatnou organizaci, ale jsou členy Místní organizace Moravského rybářského svazu ve Slavičíně. Historie rybářského spolku sahá až do poloviny třicátých let minulého století, kdy byl založen rybářský spolek se sídlem v Bylnici, později bylo sídlo přesunuto do Valašských Klobouk (1946), nyní je sídlem organizace město Slavičín. V minulosti se rybařilo především na řece Vláře, ve které bylo možné ulovit pstruhy, štiky, úhoře, parmy, ostroretky i kapry. Ve větší míře se členové začali hlásit do spolku až po roce 1945, kdy měl spolek 30 členů, v roce 1988 už evidoval členů 416.

Zásluhu na založení této organizace, jejímž hlavním posláním mělo být působení v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné, měla tehdejší ryze ženská organizace v obci, Výbor žen. Organizaci se podařilo založit v roce 1958. Ustavující schůze se konala 26. ledna 1958, kdy do organizace vstoupilo 30 osob.

 

Bohuslavický oddíl stolního tenisu byl zaregistrován Ministerstvem vnitra dne 10. 8. 2005 a svoji aktivní činnost zahájil v měsíci říjnu prvními mistrovskými zápasy v regionální soutěži IV. třídy. Prvním předsedou oddílu se stal František Machuča, po něm funkci převzal René Žalek a v současné době oddíl vede Bronislav Vaněk st.

První pokusy o organizovanou tělesnou výchovu v Bohuslavicích nad Vláří sahají do období mezi světovými válkami. Již v roce 1931 se členové Čtenářské besedy Přemysl snažili o založení „tělocvičnosportovního odboru“ a o pravidelná tělesná cvičení. Více sportovat se začalo až v období druhé světové války, kdy se hrával především fotbal. Fotbalové hřiště bylo vybudováno nejdříve v Dolním konci na levé straně mostu, v prostoru mezi řekou a železniční tratí. Vítaným zpestřením na konci druhé světové války byl pro obyvatele obce zajisté fotbalový zápas odehraný mezi místními a vídeňskými fotbalisty, který zorganizoval Ludvík Konečný tehdy působící coby číšník ve Vídni.